FORTUNA ČFL- A, 3. kolo, 20. 8. 2022, 10:15 hod.
CU Bohemians Praha
FK Motorlet Praha
0:2