Kroužky

Ve spolupráci s Vaší školou bychom rádi umožnili Vašim žákům první fotbalové krůčky. Dlouhodobě se jedná o nejpopulárnější sport u nás i ve světě. Díky fotbalu chceme dětem dát příležitost rozvíjet jejich pohybové schopnosti, včetně specifických fotbalových. A nejen to, díky fotbalu v dětech chceme probudit radost z pohybu a dát jim možnost zažívat pocity vítězství. Zakořenit v nich zásady fair play nejen do hry, ale i do života. Nalézt nové kamarády a posilovat jejich sociální vztahy.

Jako bonus chceme pomocí her prohlubovat vědomosti získané ve škole. Přizpůsobit tréninkový proces ročníkovým plánům, respektovat školní harmonogram a posílit tak školní zdatnost. Metodika kroužku bude čerpat z Vašeho ŠVP. Hry zaměřené tematicky k aktuálnímu období a ročníkovým plánem. To vše po konzultaci s Vámi, popřípadě vedoucím metodikem. Chceme být Vaším partnerem a fungovat s Vámi.

Místo konání: sportoviště (vnitřní i vnější) ve Vaší škole
Určeno: pro chlapce i dívky od 1. do 5. třídy a MŠ
Časy kroužku: po domluvě (dle Vašich časových možností)
Doba trvání kroužku: 55 minut
Cena kroužku : 1500,- za pololetí ( září - leden/leden- červen)
Odpovědná osoba: J.Strnad + kvalifikovaní trenéři z řad fotbalového klubu Motorlet Praha

Tréninky probíhají přímo ve škole. Trenér vyzvedává děti ve školní družině, kam je po jeho skončení opět dovede. Je možný samostatný příchod a odchod na kroužek po předchozí domluvě s rodiči.

Vždy za plného respektování režimu školní družiny.

Aktuálně kroužek probíhá v Deutsche Schule Prag - Německá Škola v Praze : https://www.dsp-praha.org/cs/

Dále spolupracujeme se ZŠ Tyršova :https://www.tyrsova.cz/