FORTUNA ČFL- A 30. 4. 2023, 10:15 hod.
Dukla Praha
FK Motorlet Praha
0:0