# Vladislav Bredikhin
NAROZEN 15. 4. 2008
Post Hráč