FORTUNA ČFL-A 2023/2024 30. 9. 2023, 10:15 hod.
FK Motorlet Praha
SK Slavia Praha B